Privatdatapolitik

Information

ApS KOK AMOK’ ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.
Personoplysningerdata kan være dit navn, din e-mail, fysisk adresse, fødselsdato, IP-adresse, lokaliseringsdata mm.

1. Dataansvarlig

ApS KOK AMOK leverer mad til alle slags fester og arrangementer. Vi går højt op i at råvarerne er de bedste, og at alt laves fra bunden, og det er helt sikkert også en afgørende faktor.

Vi holder til i Slagelse, men har kunder på hele Sjælland.

ApS KOK AMOK (benævnes herefter Kok Amok) er dataansvarlig.

Kok Amok kontaktoplysninger er:

ApS KOK AMOK
Vestsjællandscentret 10
4200 Slagelse
Att.: Morten Enøe-Christiansen
[email protected]

Kok Amok udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kok Amok leverer som webvirksomhed en lang række ydelser. For hver enkelt ydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser. Når du, ved bestilling af én eller flere af disse ydelser, afgiver dine personoplysninger til Kok Amok, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Kok Amok.

 

2. Hvordan indsamler Kok Amok personoplysninger?

Kok Amok indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Ved brug af www.kok-amok.dk (f.eks. browsercookies)
 • Bestilling via vores hjemmeside
 • Sender e-mail eller udfylder support- og kontaktformular
 • Skriver til os via sociale medier
 • Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven

 

3. Hvilke informationer indsamler Kok Amok?

Kok Amok indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Købs- og downloadhistorik herunder også brugen af Kok Amoks digitale serviceydelser
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme
 • Browserinformationer
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Kok Amok personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Kok Amok mulighed for skræddersy bestillingen specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om allergier.

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Kok Amok det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger i vores kartotek.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Kok Amok i nogle tilfælde supplere sine informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

 

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Kok Amoks formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dit køb af Kok Amoks produkter
 • Kontakt til dig før, under eller efter udført arbejde
 • Tilpasning af Kok Amoks kommunikation og markedsføring til dig
 • Analyse af din brugeradfærd
 • Administration af din relation til Kok Amok
 • Opfyldelse af lovkrav

 

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Kok Amok baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Kok Amok kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med udvikling af en hjemmeside, opdateringer og vedligehold, kontakt til tredjeparter (f.eks. webhotel) og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Kok Amok behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en købsaftale.

Behandlingen kan også finde sted for at Kok Amok kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Kok Amok forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre din oplevelse samt kvaliteten af Kok Amoks ydelser.

Oplyser du Kok Amok om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap eller lignende, bruger Kok Amok oplysningerne til at tilpasse den pågældende ydelse.

 

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.
Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Kok Amok behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Kok Amok har registreret om dig
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Kok Amok har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Kok Amok alle oplysninger, som Kok Amok ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder at behandling herefter ophører, medmindre Kok Amok efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder
 • Du kan ved skriftlig anmodning til Kok Amok enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger

Anmodningen skal indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du kan også kontakte Kok Amok, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

ApS KOK AMOK
Vestsjællandscentret 10
4200 Slagelse
Att.: Morten Enøe-Christiansen

eller på e-mail: [email protected]

Kok Amok vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Kok Amok, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Kok Amok kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier/backup).

 

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Kok Amok

Når du søger en stilling hos Kok Amok (opfordret eller uopfordret) behandles de oplysninger, som du har givet Kok Amok i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Kok Amok bruger oplysningerne til at vurdere, om Kok Amok ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Dine oplysninger opbevares i Kok Amoks kontaktarkiv, hvor kun ledelsen har adgang.

Kok Amok har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Kok Amok beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 6 i nærværende persondatapolitik.

 

8. Sletning af data

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem.

Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af oplysninger, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

 

9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Kok Amok beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kok Amok har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

For at undgå datatab tager Kok Amok løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Kok Amok underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Kok Amoks sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Kok Amoks interne systemer benytter Kok Amok sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.

Kok Amok har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Kok Amok sletter dine personoplysninger, når Kok Amok efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

10. Hotjar

Vi bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugers behov og for at optimere vores services og oplevelser. Hotjar er en teknologi service, der hjælper os med at forstå vores brugeres oplevelse bedre (f.eks. Hvor meget tid bruger de på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugere kan lide og ikke kan lide osv.) Og det gør det muligt for os at opbygge og opretholde vores service med brugernes anonyme feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugers adfærd og deres enheder (især enhedens IP-adresse (gemt kun i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browserinformation, geografisk placering (kun land), foretrukket sprog, der bruges til at vise vores hjemmeside). Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller Kok Amok vil nogensinde bruge disse oplysninger til at identificere individuelle brugere eller til at matche det med yderligere data om en enkelt bruger. For yderligere oplysninger, se Hotjar’s privatlivspolitik.

Du kan fravælge oprettelsen af ​​en brugerprofil, Hotjars lagring af data om din brug af vores hjemmeside og Hotjar’s brug af sporing af cookies på andre websteder ved at følge dette eksklusivlink.

 

11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Kok Amoks behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

ApS KOK AMOK
Vestsjællandscentret 10
4200 Slagelse
Att.: Morten Enøe-Christiansen

[email protected]

Eller ved at benytte vores kontakt- eller support-formular.

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Kok Amoks hjemmeside.

Denne side er sidst redigeret 30. april 2019

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp eller rådgivning
Så tøv ikke med at tage fat i os!
Ring til os på:
5858 5054Send en besked

FAQ

Du kan bestille mad direkte fra vores hjemmeside, men du har også mulighed for at ringe og aftale tid for en nærmere snak. Måske vi kan aftale det over telefonen. Ellers kan vi arrangerer et tidspunkt for et møde.

Oplys den præcise leveringsadresse, så vores GPS kan finde frem til jer.

Du henter din bestilte mad på vores adresse Smedegade 65, 4200 Slagelse.

Det er vigtigt, at vi kan komme i kontakt med dig eller kan få fat på en, som kan besvare vores eventuelle spørgsmål, og som kan guide os på vej i tilfælde af, at GPS’en ikke kan finde frem.

Du modtager en faktura 2-3 dage før datoen for dit arrangement. Her kan du se det samlede beløb både inkl. og ekskl. moms. Vil du betale med bankoverførsel, er det også her, du kan se vores bankoplysninger.

Vi anbefaler altid, at maden leveres en time før, I skal spise eller en halv time før, gæsterne ankommer, så I kan nå at pakke ud og få et overblik over de – måske – mange kasser, skåle, glas osv.

chevron-down